Wprowadzenie transakcji wielołańcuchowych w Near z jednego konta

3/27/2024

Near wprowadza transakcje wielołańcuchowe z jednego konta

  • Near Foundation, wprowadziła funkcję podpisów łańcuchowych, umożliwiając dostęp do wielu łańcuchów za pomocą jednego konta Near.
  • Eigenlayer, został partnerem startowym Near, wspierając bezpieczeństwo sieci podpisów łańcuchowych.
  • Ta funkcja otwiera drogę do interoperacyjności między łańcuchami, pozwalając użytkownikom na dostęp i interakcję z wieloma blockchainami za pomocą jednego portfela.
  • Każde konto Near może teraz kontrolować dowolną liczbę adresów na wszystkich blockchainach, co otwiera nowe możliwości w zakresie zdecentralizowanych finansów.
  • W przyszłości bezpieczeństwo podpisów łańcuchowych zostanie dodatkowo wzmocnione dzięki współpracy z EigenLayer.
  • Podpisy łańcuchowe współpracują z Ethereum, Cosmos, Dogecoin, Bitcoin i XRP Ledger, a wsparcie dla Solana, The Open Network i Polkadot jest planowane.
  • Funkcja eliminuje potrzebę posiadania tokenu gazu innej sieci do przeprowadzania transakcji, umożliwiając użytkownikom pokrycie kosztów gazu za pomocą tokenów NEAR lub NEP-141.
  • Funkcja ta jest już dostępna na testnecie Near, a jej wdrożenie na głównym necie planowane jest na początek maja.

Zdjęcie

Blog - Evergreeny

Zobacz więcej