Regulamin

  1. Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bloga Kryptomisja (dalej zwany "Blogiem") oraz ustala prawa i obowiązki użytkowników (dalej zwanych "Użytkownikami").

1.2. Blog ma charakter informacyjny i jest prowadzony w celu dzielenia się osobistymi opiniami autora na temat kryptowalut i finansów oraz ogólnych zagadnień z nimi związanych. Autor nie jest profesjonalnym doradcą finansowym ani nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

1.3. Korzystając z Bloga, Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

  1. Opinie Autora

2.1. Wszystkie treści zamieszczone na Blogu są osobistymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych.

2.2. Autor dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na Blogu były rzetelne i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność ani aktualność.

2.3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania informacji zamieszczonych na Blogu wyłącznie na własne ryzyko. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie Użytkownik może ponieść w wyniku korzystania z tych informacji

2.4. Blog działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Blog i jego treść nie są poradą inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)

2.5. Informacje zamieszczone na Blogu nie są interpretacją prawa ani nie zastępują konsultacji z profesjonalnym prawnikiem czy doradcą finansowym. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego sprawdzania aktualności i zgodności informacji z obowiązującym prawem.

2.6. Zgodnie z nowymi wytycznymi UOKIK informuję, że treści na blogu zawierają autopromocję czyli promocję marki własnej a także reklamę giełd kryptowalutowych takich jak Binance, ByBit czy Zonda oraz portfeli sprzętowych np Ledger, za które autor dostaje wynagrodzenie w ramach afiliacji.

  1. Odpowiedzialność

3.1. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników podejmowane na podstawie informacji zamieszczonych na Blogu.

3.2. Autor nie odpowiada za ewentualne szkody, straty, utratę danych czy inne konsekwencje wynikające z korzystania z Bloga.

  1. Postanowienia Końcowe

4.1. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmieniony regulamin będzie publikowany na Blogu i staje się wiążący dla Użytkowników od momentu jego opublikowania.

4.2. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z obowiązującym prawem, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień regulaminu, które pozostają w mocy.

4.3. W przypadku pytań, wątpliwości lub zgłoszenia naruszenia regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem Bloga za pośrednictwem podanych informacji kontaktowych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia opublikowania na Blogu i obowiązuje wszystkich Użytkowników korzystających z Bloga.