UE Zatwierdza Nowe Przepisy Dotyczące Anonimowych Transakcji Kryptowalutowych

3/24/2024

Komisje UE zatwierdzają zakaz anonimowych transakcji kryptowalutowych

  • Większość wiodących komisji Parlamentu Europejskiego zatwierdziła zakaz transakcji kryptowalutowych o dowolnej wartości za pośrednictwem hostowanych portfeli krypto.
  • Zmiany te wpisują się w ramy rozszerzenia przepisów Unii Europejskiej dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Patrick Breyer z Piratenpartei Deutschland i Gunnar Beck z Alternative für Deutschland zagłosowali przeciwko zakazowi anonimowych płatności krypto.
  • Nowe przepisy AML nakładają ograniczenia na anonimowe płatności gotówkowe i transakcje kryptowalutowe, zabraniając anonimowych płatności gotówkowych powyżej 3000 euro w transakcjach handlowych i powyżej 10000 euro w transakcjach biznesowych.
  • Oczekuje się, że legislacja wejdzie w życie w pełni w ciągu trzech lat od jej uchwalenia, ale pewne kancelarie prawne przewidują szybsze wprowadzenie.

Zdjęcie

Blog - Evergreeny

Zobacz więcej