SEC w Nigerii ogłasza nowe przepisy i program zgodności dla aktywów cyfrowych

6/21/2024

W najnowszym komunikacie, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w Nigerii ogłosiła nowe przepisy dotyczące wydawania, oferowania, wymiany i przechowywania aktywów cyfrowych. Celem tych zmian jest lepsze dostosowanie regulacji do dynamicznie rozwijającego się rynku kryptowalut.

Nowe Przepisy SEC w Nigerii

Zaktualizowane przepisy

SEC w Nigerii zaktualizowało swoje przepisy, aby lepiej odpowiadały na potrzeby skomplikowanego rynku aktywów cyfrowych. Zmiany te mają na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa i transparentności dla inwestorów oraz firm działających w sektorze kryptowalut.

Program ARIP

Wprowadzono nowy program o nazwie ARIP (Asset Regulatory and Integration Program), który ma ułatwić dostosowanie się dostawców usług związanych z VASPs (Virtual Asset Service Providers) do nowych wymagań regulacyjnych. Program ten jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych podmiotów przez elektroniczny portal SEC.

  • Proces przystąpienia do ARIP: dostępny przez elektroniczny portal SEC
  • Czas na przystąpienie: 30 dni od daty ogłoszenia

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów

SEC ostrzega, że podejmie działania regulacyjne przeciwko podmiotom, które nie dostosują się do nowych wytycznych. Jest to krok mający na celu zapewnienie, że wszystkie podmioty działające na rynku kryptowalut będą przestrzegały ustalonych zasad.

Podniesienie opłat rejestracyjnych

W marcu SEC w Nigerii zaproponowała podniesienie opłat rejestracyjnych dla krypto platform z $18 620 do $93 000. Ta zmiana jest znacząca i może wpłynąć na działalność wielu firm w sektorze kryptowalut.

Nigeria jako lider w adopcji kryptowalut

Nigeria stała się jednym z najszybciej rozwijających się rynków kryptowalutowych na świecie. W 2023 roku była drugą gospodarką pod względem adopcji kryptowalut. To pokazuje, jak dynamicznie rozwija się ten sektor w Nigerii i jak ważne są odpowiednie regulacje, aby wspierać jego rozwój.

Zmiany wprowadzone przez SEC w Nigerii mają na celu poprawę regulacji dotyczących aktywów cyfrowych, zapewnienie większego bezpieczeństwa dla inwestorów oraz ułatwienie dostosowania się dostawców usług do nowych wymagań. Nigeria kontynuuje swoją drogę jako jeden z kluczowych graczy na globalnym rynku kryptowalut, co podkreśla znaczenie tych nowych przepisów.

Zdjęcie

Blog - Evergreeny

Zobacz więcej