Ryzyko związane z restakingiem Ethereum: Co należy wiedzieć?

4/3/2024

Jakie ryzyko stoi za restakingiem ETH?

  • Restaking Ethereum może stanowić podstawę dla nowych zdecentralizowanych aplikacji na blockchainie, ale może też wprowadzać nowe, ukryte ryzyka.
  • Analitycy Coinbase zauważają ryzyko związane z restakingiem oraz wydawaniem tzw. LRT.
  • Eigenlayer, umożliwia użytkownikom zdobywanie dodatkowych nagród — LRT — poprzez zabezpieczanie AVS za pomocą pochodnych tokenów.
  • Restaking może zwiększać zarobki, ale również potęgować ryzyko przez alokację tych samych funduszy do podobnych walidatorów w celu zwiększenia dochodów.
  • Dodanie LRT może skoncentrować restakerów wokół dostawców o wyższym ryzyku, oferujących najwyższe zyski, co może prowadzić do ukrytego profilu ryzyka.
  • Dostawcy LRT i DAOs mogą być zmotywowani do maksymalnego restakingu, aby pozostać konkurencyjnymi.
  • Mimo ryzyk, protokół restakingu EigenLayer może stać się fundamentem dla nowych usług na Ethereum, generując znaczące nagrody dla walidatorów.
  • Pomimo długoterminowego wzrostu ilości restakowanego ETH, może nastąpić krótkoterminowy spadek TVL Eigenlayer, gdy skończy się punktowe farmienie lub nagrody AVS będą niższe niż oczekiwano.

Zdjęcie

Blog - Evergreeny

Zobacz więcej