Gotówka vs Kryptowaluty Realia Prania Pieniędzy

2/9/2024

Wykorzystanie kryptowalut w praniu pieniędzy jednak znacznie niższe niż gotówki

  • Gotówka, a nie kryptowaluty, pozostaje główną metodą prania pieniędzy przez przestępców i organizacje - wynika z raportu Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych.
  • Przestępcy i międzynarodowe organizacje przestępcze nadal preferują używanie gotówki z powodu anonimowości, stabilności i powszechności tej formy płatności.
  • Używanie aktywów wirtualnych w praniu pieniędzy jest znacznie niższe niż w przypadku walut tradycyjnych.
  • W 2023 roku przeprowadzono 1,480 konfiskat waluty i instrumentów pieniężnych przy wjeździe do kraju na sumę $18mln oraz 1,010 konfiskat przy wyjeździe na sumę około $53mln.
  • Mimo niższego wykorzystania aktywów wirtualnych w porównaniu z gotówką, kryptowaluty nadal są wykorzystywane w nielegalnych działaniach, takich jak oprogramowanie wymuszające okup, oszustwa, handel narkotykami czy ludźmi.
  • Raport podkreśla braki w przestrzeganiu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez giełdy kryptowalut i dostawców usług.
  • Kara w wysokości $4,3mld nałożona na Binance w jest przykładem konsekwencji niewypełniania obowiązków regulacyjnych, prowadzących do wykorzystania giełd do prania pieniędzy.

Zdjęcie

Blog - Evergreeny

Zobacz więcej