ETFy BlackRock i Fidelity vs GBTC Analiza Płynności Rynkowej

2/8/2024

BlackRock i Fidelity wyprzedzają GBTC po raz kolejny

  • ETF'y BlackRock i Fidelity mają przewagę nad GBTC pod względem płynności rynkowej wg dwóch wskaźników JPMorgan.
  • Pierwszy wskaźnik, oparty na stosunku Hui-Heubel, jest około cztery razy niższy dla ETF'ów BlackRock i Fidelity, co oznacza większą szerokość rynku niż w przypadku GBTC.
  • Drugi wskaźnik pokazuje, że odchylenie cen zamknięcia ETF'ów od ich wartości netto aktywów jest porównywalne z ETF'em SPDR Gold Shares, co wskazuje na znaczną poprawę płynności.
  • Mówi się, że jeśli opłaty GBTC nie zostaną obniżone, fundusz może doświadczyć większych odpływów środków na rzecz innych, zwłaszcza tych oferowanych przez BlackRock i Fidelity.

Zdjęcie

Blog - Evergreeny

Zobacz więcej