Aktualizacja Dencun Wprowadzona na Główną Sieć Ethereum

3/14/2024

Aktualizacja Dencun została wprowadzona na główną sieć Ethereum

  • Aktualizacja Dencun została pomyślnie wdrożona w głównej sieci Ethereum, co stanowi ważny krok w kierunku zmniejszenia opłat transakcyjnych w sieciach warstwy drugiej i poprawy skalowalności Ethereum.
  • Dencun, najbardziej oczekiwany hard fork od czasu Merge, ma na celu znaczące obniżenie opłat transakcyjnych i zwiększenie ogólnej skalowalności Ethereum.
  • Wprowadzenie Dencun następuje niemal rok po aktualizacji Shanghai, która umożliwiła uczestnikom sieci pierwsze odstąpienie od Ethera po przejściu sieci na system PoS po Merge.
  • Hard fork Dencun zawiera dziewięć różnych Propozycji Ulepszenia Ethereum, łącząc ulepszenia warstwy wykonania z ulepszeniami warstwy konsensusu, co obejmuje między innymi wprowadzenie blobów danych przez EIP-4844, znane jako proto-danksharding.
  • Obniżki opłat nie dotyczą użytkowników głównej sieci Ethereum, a opłaty za gaz pozostają wysokie, co sprawia, że przeciętna transakcja i sprzedaż tokenów niefungowalnych wiążą się z znacznymi kosztami.

Zdjęcie

Blog - Evergreeny

Zobacz więcej